Bàn vi tính khung sắt

Bàn máy tính khung sắt
Đăng ngày 24-11-2012 10:14:00 PM
Bàn vi tính khung thép sơn tĩnh điện, mặt gỗ ép chân không. Bàn có thêm giá để máy in hoặc máy fax. - BMT46

Bàn máy tính khung sắt
Đăng ngày 24-11-2012 10:13:00 PM
Bàn vi tính khung thép sơn tĩnh điện, mặt gỗ ép chân không - ML11

Bàn máy tính khung sắt
Đăng ngày 24-11-2012 10:09:00 PM
ban-may-tinh-khung-sat-BMT-05S

Bàn máy tính khung sắt
Đăng ngày 24-11-2012 10:08:00 PM
Bàn vi tính khung thép sơn tĩnh điện, mặt gỗ ép chân không. Bàn có thêm giá để máy in và máy fax. Có ngăn kéo bên phải và đợt cố định.-BMT97B

Bàn máy tính khung sắt
Đăng ngày 24-11-2012 10:08:00 PM
Bàn máy tính khung sắt BMT-97A

Bàn máy tính
Đăng ngày 24-11-2012 10:07:26 PM
ban-may-tinh-BMT-136

Bàn máy tính
Đăng ngày 24-11-2012 10:06:00 PM
ban-may-tinh-BM-101