Vách ngăn bọc nỉ

Vách ngăn nỉ 4
Đăng ngày 08-12-2012 04:40:56 AM
Vach-ngan-ni-4

Vách ngăn nỉ 3
Đăng ngày 08-12-2012 04:40:14 AM
Vach-ngan-ni-3

Vách ngăn nỉ 2
Đăng ngày 08-12-2012 04:39:26 AM
vach-ngan-ni-2

Vách ngăn nỉ 1
Đăng ngày 08-12-2012 04:38:14 AM
vach-ngan-ni-1